1. HVEM ER VI?

Når du besøger SaunaTræ ApS (herefter ”vi/os/vores”) hjemmeside, www.saunatrae.dk, eller på anden måde er i kontakt med os, behandler vi personoplysninger om dig i overensstemmelse med nærværende generelle privatlivspolitik.

Vi er dataansvarlige for de personoplysninger, som vi behandler om dig. Vores kontaktoplysninger er:

SaunaTræ ApS
CVR-nr. 44126281
Odinsvej 1
6862 Tistrup
E-mail: info@saunatrae.dk
Telefon: +45 71 70 45 46

2. HVORDAN BEHANDLER VI DINE PERSONOPLYSNINGER?

Nedenfor kan du finde en beskrivelse af hver enkelt behandlingsaktivitet, information om hvilke personoplysninger der behandles, formålet med behandlingen, behandlingsgrundlaget, videregivelse, behandlingens varighed og, hvor dette er relevant, oplysning om overførsel af personoplysninger til tredjelande.

2.1 KUNDEKONTAKT OG HÅNDTERING AF ORDRER

Hvis du er kontaktperson hos vores kunde, behandler vi almindelige personoplysninger om dig i form af navn, e-mailadresse og telefonnummer. Vi behandler disse personoplysninger med det formål at kommunikere med vores kunder, udsende tilbud, håndtere ordrer samt afregne bestilte varer. Hvis du er slutkunde, behandler vi ligeledes almindelige personoplysninger om dig i form af navn, e-mailadresse, telefonnummer, samt din adresse, såfremt du har bestilt varer med levering. Disse oplysninger behandles også med det formål at kommunikere med dig og håndtere ordrer.

I forbindelse med levering af ordrer kan der ske videregivelse af dine personoplysninger til fragtfirmaet, herunder dit navn og leveringsadresse.

2.2 KONTAKT MED LEVERANDØRER

Hvis du er kontaktperson hos en af vores leverandører, behandler vi almindelige personoplysninger om dig i form af navn, telefonnummer og e-mailadresse. Vi behandler disse personoplysninger med det formål at administrere det løbende forretningsforhold med vores leverandører, herunder foretage indkøb.

2.3  INKASSO

I tilfælde af, at vi er nødsaget til at overgive en sag til inkasso, og såfremt du er vores kontaktperson hos den kunde, som den manglende betaling vedrører, behandler vi dine personoplysninger i form af navn, e-mailadresse og telefonnummer. Oplysningerne behandles med det formål at inddrage gæld.

I forbindelse med overgivelse af en sag til inkasso, kan der ske videregivelse af dine personoplysninger i form af navn, e-mailadresse og telefonnummer.

2.4   BRUG AF COOKIES

Vores hjemmeside, www.saunatrae.dk, gør brug af cookies.

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe dette er nødvendigt for at opfylde det eller de formål med behandlingen, som er angivet ovenfor. Vi sletter således dine personoplysninger, når vi ikke længere har et sagligt formål med at opbevare disse. Til brug for vurderingen af opbevaringsperioden vil vi lægge vægt på eventuelle lovgivningsmæssige forpligtelser til opbevaring, forældelsesregler m.v., ligesom vi vil vurdere opbevaringsperioderne i lyset af behandlingens risiko.

Oplysninger om dig, der behandles som led i det generelle kunde- eller leverandørforhold vil blive behandlet, så længe samarbejdsrelationen er aktiv og i en periode på 5 år herefter.

3  RETTEN TIL AT TRÆKKE SAMTYKKE TILBAGE

For de behandlinger af personoplysninger, der hviler på dit samtykke, skal du være opmærksom på, at du til enhver tid har ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.